Yayınlar

YERALTINDA DİREKT SU TESPİT EDEN JEOFİZİK YÖNTEM

Resim
  Yüzey nükleer manyetik rezonans (yüzey NMR) Hidrojeofiziksel yöntemler arasında NMR uygulamalarının (Şekil 1) benzersiz bir faydası vardır: yeraltındaki su, su moleküllerinin özelliklerinin, özellikle su moleküllerindeki protonların atomik ölçekte incelenmesiyle doğrudan tespit edilir.  Diğer tüm jeofizik yöntemler, elektriksel iletkenlik veya geçirgenlik gibi fiziksel büyüklükleri ölçerek yalnızca dolaylı olarak su aramasına izin verir.  Bu miktarlar su içeriğine bağlı olduğu gibi kayanın diğer özelliklerine de bağlıdır, bu da belirsizlik derecesini ve dolayısıyla yanlış yorumlanma riskini artırır.  Hidrojeofiziksel NMR uygulamaları kullanılarak, sadece su moleküllerinin proton spinleri uyarılır. Şekil 1: Döberitzer Heide'de NMR-Ölçümü Kaynak:  BGR İlk jeofiziksel NMR yöntemleri, hidrokarbon yataklarını keşfetmek için sondajlarda uygulama için 1980'lerde geliştirilmiştir (  Dunn ve diğerleri, 2002  ).  Birkaç yıl sonra, yeraltı suyunun araştırılması için yüzey NMR adı verile

KUR'AN DA GEÇEN MÜ'MİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ

Resim
KUR'AN DA GEÇEN MÜ'MİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ: 1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151. 2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68 3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68 4. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44 5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar.  / Mü’minun 2,9 6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler.  / İsra-23 7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3 8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5 9. Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24 10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63 11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54 12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8 13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177 14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177 15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177 16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2 17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177 18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29 19. İnsanların ku

Isı Pompası Nedir?

Resim
Hava Kaynaklı Isı Pompaları   Su Kaynaklı Isı Pompaları   Toprak Kaynaklı Isı Pompaları   Havuz Isıtma Isı Pompaları Isı Pompası Nedir, Nasıl Çalışır Isı pompalarının çalışma prensibi termodinamiğin birinci kanununa dayanmaktadır. Yani enerji bir ortama ısıtma, sıkıştırma veya kütle eklenmesi ile aktarılabilir ya da bir ortamın enerjisi soğutma, genleştirme ya da madde çıkartması ile alınabilir. Teorik olarak enerji transferini mutlak sıfırın (-273,15°C veya -459,67°F) üzerindeki her ortamdan gerçekleştirilebilmek mümkündür.  Isı transferi yönü sıcak ortamdan soğuk ortama doğrudur. Isı pompaları ise nispeten az bir miktar enerji harcayarak ısı transferinin soğuk ortamdan sıcak ortama doğru gerçekleşmesini sağlar. Güneş enerjisi sayesinde toprak, hava, göl ve nehirlerde sürekli serbest enerji birikimi olmaktadır. Isı pompaları ısı kaynağı olarak doğada biriken bu serbest(gizli) enerjiyi kullanabilirler. Isı kaynağı olarak kullanılan ortam ile ısının taşındığı ortam arasındaki sıcaklık f

Allah'ın Varlığına Kanıt Göremiyorum? Sorusuna Verilen Cevap!

Resim
- Diyorsunuz ki, "Herkesin inanması kötü bir şey mi?" Evet kötü bir şeydir. İnanmak kötü bir şey değil, fakat “herkesin mecburen inanacağı kadar basitleştirilmiş" bir imtihanın değeri düştüğü için, imtihan kalitesini düşürdüğü için kötü bir şeydir.   Acaba, çok ciddi olması gereken bir imtihanı herkes kazansın diye en basit soruları sormak; örneğin; üniversite imtihanına girmiş olan herkesin kazanması için ilkokul öğrencilerine sorulan soruları sormak sizce komik olmaz mı? Böyle bir imtihanın olmaması, olmasından daha makul olmaz mı? Peki imtihan olmasın mı? Herkesi vali yapalım mı? Herkesi doktor yapalım mı? Herkesi mühendis yapalım mı? Size tuhaf gelmiyor mu?   Bu takdirde en çalışkan en zeki en kaliteli bir öğrenci ile en tembel bir öğrenci aynı kefeye konmuş olmuyor mu?   Farz edelim ki, eleman alan bir kuruma bir profesör ile bir ilkokul mezunu birlikte müracaat etmiş. Belli bir bilgi seviyesine göre elemanın alındığı bu kurumun açtığı imtihanda ilkokul

Yaratılış Gayesi İle İlgili Soruya Verilen Cevap!

Resim
SORU: Ateistlerin sorusu: Zariyat sûresinin, 56. âyetinde, (Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etmeleri için yarattım) denirken, A’raf sûresinin 179. âyetinde, (Biz, cin ve insanların çoğunu Cehennem için yarattık) deniyor. İnsan ve cin, kulluk için mi, yoksa Cehennem için mi yaratıldı? Bu iki âyet çelişkili değil mi? Bir de, Tanrı, insanların Cennete veya Cehenneme gideceğini biliyorsa veya Cehennem için yaratmışsa, onları imtihan etmesi, sorguya çekmesi gereksiz değil mi? CEVAP: Her ilmi, ancak o ilmin uzmanları anladığı gibi, âyetleri de, Peygamber efendimiz ve müfessir âlimler anlar, herkes anlayamaz. Anlayamayınca da böyle çelişki var zannedilir.   Birinci âyette, cin ve insanların kulluk için yaratıldığı bildiriliyor. Cin veya insan, bu yaratılış gayesine uymazsa, elbette sorumlu olur.   İkinci âyet eksik alınmış. Devamında açıklaması var. O âyetin tamamının meali şöyledir: (Biz, cin ve insanların çoğunu Cehennem için yarattık. Onların kalbleri var, anlamaz

, Allah (C.C). İnsanı Niye Yarattı?

Resim
SORU: Ateist diyor ki: Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa ne diye insanları, cinleri, melekleri ve canlı cansız mahlûkları yarattı? Bizim ibadetimizin ona bir faydası, günahlarımızın da ona bir zararı olmadığı halde, ne diye ibadet etmeyip isyan edenleri Cehenneme atıyor? CEVAP: Hadis-i kudside, (İnsanları, beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım) buyuruldu.   Bu şerefe kavuşup kavuşmama tercihini de kullarına bıraktı. Ateistlerin, (Biz Allah’a inanmıyoruz, Allah’ı tanımakla şereflenmediğimize göre, Allah’ın maksadı hâsıl olmadı) demeleri yanlıştır; çünkü çok kimse, belli bir yaşa gelince, Allahü teâlâyı tanımaya başlıyor. Kâfir kalıp hiç tanımasa bile, zaten tercih kullara bırakılmıştı. Kâfirler de, ahirete gidince tanıyacaklar. Tanımayan hiç kimse kalmayacaktır. Bir âyet-i kerime meali: (Cin ve insanları ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım.) [Zariyat 56]   İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Bu âyet-i kerime gösteriyor ki, cin ve insanların y

Allah'ı görmüyorum olsa görürdüm diye düşünen ateiste verilen cevap!

Resim
Allah'ı görmüyorum olsa görürdüm diye düşünen ateist, çayın içindeki eriyen şekeri görüyormusunuz? Güneşin aynı ışıkları Elmayı tatlandırırken biberi acılaştırdığını da biliyor musunuz? Şöyle kafanızı kaldırıp nereye baksanız görmek isterseniz görürsünüz ama inkar ederseniz ne yapsanız göremezsiniz. Musa a.s zamanında da kavmi çok delil istemişlerdi inkar etmişlerdi ama bir çok delil göstermesine rağmen çoku inkar ettiler.   ALLAH NASIL MİSAFİR EDİLİR?   Musa Aleyhisselâmın ümmeti: — Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. «Nasıl olur, Allah (hâşâ) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir.» Diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa Kelîmullah Turu Sina'ya çıkıp, bazı münacatta bulunmak istediğinde. Allah (c.c) tarafından şöyle nida olundu: — «Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiy